VBanja  2010

 

  

 

 

 Fotografije 2010

 

        

 

             Poboljšanje statusa delatnosti veštacenja i sudskih veštaka;

             Ujednacavanje uslova poslovanja u delatnosti veštacenja;

             Podsticanje razvoja i transfera tehnologije, metodologije i znanja u

                   veštacenjima koja se obavljaju u medicini rada;

             Koordinacija rada u svim oblastima veštacenja u medicini rada;

             Efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga iz oblasti veštacenja u medicini rada i

                   uopšte;

             Organizacija razlicitih oblika strucnog usavršavanja i razmene iskustava

                   izmedju veštaka razlicitih struka;

             Proširenje i unapredjenje strucne i poslovne saradnje sa srodnim

                   organizacijama u zemlji i inostranstvu;

             Zastupanje profesionalno-statusnih interesa svojih clanova pred organima

                   vlasti;

             Informisanje clanova Udruženja i ostale javnosti o aktuelnim zbivanjima u

                   oblasti veštacenja u medicini rada;

             Pružanje strucne i pravne pomoci clanovima;

             Realizacija i drugih ciljeva od zajednickog interesa za delatnost veštacenja u

                   medicini rada.

 

 Vrnjacka banja 2011

 

 

 Vrnjacka Banja 2012

 

 

 Radovi 2013

 

 

 

 

 

 Zbornik radova za 2015

 

 

 

 

 

 Radovi 2017.

 

   

 

 

 

◀ Nazad