Vrnjacka Banja - maj 2010.

SUDSKO MEDICINSKO VASTACENJE U MEDICINI RADA

(deseti simpozijum sa medjunarodnim ucescem)

 

Radovi

 

1

D.Ilic BOGINJA JUSTICIJA

14

Lj.Ignjatović i....   Ocena invalidnosti i radne sposobnosti u slucajevima jednostranog oštećenja sluha

2

V. Govedarica U susret X jubilarnom simpozijumu

15

Z. Šekularac i.... VEŠTAČENJE U SLUČAJU AZBESTOZE PLUĆA (nije raspoloziv  - zbog velicine fajla)

3

Prof dr Jovica Jovanović VEŠTAČENJE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE ŠTETE U SLUČAJU POVREDE NA RADU

16

Prof dr Branimir Aleksandric Forenzicki testovi alkoholemije kao mera zastite na radu (nije raspoloziv zbog velicine fajla)

4

D. Ilić   ARBITRAŽA U POSTUPKU SUDSKOMEDICINSKOG VEŠTAČENJA RADNE SPOSOBNOSTI

17

Prof. dr. sc. Nurka Pranjić i .... Psihičko zlostavljanje na poslu ili mobbing- prikaz slučaja vještačenja na okolnosti nematerijalne štete

5

Prof dr Jovica Jovanović PRIKAZ VEŠTAČENJA U SLUČAJU POVREDE NA RADU

18

K.Maksic Novina u zakonskoj regulativi

6

Vesna Babic   Zamke u vestacenju ishemijske bolesti srca

19

Prim dr Dragpljub Filipovic i .... Specijalista medicine rada u slucaju umanjenja radne sposobnosti

7

V.Glisic i .... Vestacenje lumbalnog sindroma kao bolesti u vezi sa radom

20

Сузана Стаменковић, Владимир Поповић Значај медијације у судској пракси – приказ случаја

8

Z. Šekularac i ... PRISTUPANJE SUDSKOMEDICINSKOM  VEŠTAČENJU KOD LUMBALNOG SINDROMA (nije raspoloziv zbog velicine fajla)

21

M.Milutinovic i..... Korektna komunikacija pre pokretanja eventualnog sudskog postupka ili postupka medijacije (nije raspoloziv zbog velicine fajla)

9

Prim. dr Slobodan Popović, Prim. dr Nikola Torbica  SUDSKOMEDICINSKO VEŠTAČENJE ŠTETE KOD HRONIČNOG CERVIKALNOG SINDROMA KAO BOLESTI U VEZI S RADOM

22

Mr sc.dr Marjana Trkulja, spec. psihijatrije Diferencijalno-dijagnostički pristup bolu u grudima - psihogeni aspekt

10

Prof dr Milan Vujanic i Milan Bozovic Od procene do tvrdnje - nacin izrazavanja stavova vestaka pri izradi saobracajno-tehnickog vestacenja (nije raspoloziv zbog velicine fajla)

23

Батножић В. ....   АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА ПОВРЕДА НА РАДУ ФИЛИЈАЛЕ ЗА ГРАД БЕОГРАД РЗЗО И ИЗВЕШТАЈА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗА ГРАД БЕОГРАД  - МИНИСТАРСТВА РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2007. ДО 2009. ГОДИНЕ

11

Prof. dr. sc. Nurka Pranjic Problemi u vještačenjima nematerijalne štete u medicini rada: sadašnjost i budućnost 

24

Mr sc.med. dr Marjana Trkulja,spec.psihijatrije Stres na radu kao uzrok oštećenja mentalnog zdravlja

12

I. Milosavljevic  Sud časti RLK Beograd - prva iskustva

25

Dr.sc. Hajrija Mujović Zornić NOVINE U ZAKONSKOM REGULISANJU SUDSKOMEDICINSKOG VEŠTAČENJA

13

Jovanović M, Jovanović J.    KATARAKTA KAO PROFESIONALNO OBOLJENJE ILI BOLEST U VEZI SA RADOM

26

Prof. dr. sc. Nurka Pranjic  PROBLEMI U PRAKSI VEŠTAČENJA NEMATERIJALNE ŠTETE U MEDICINI RADA

 

* * Radovi:

    V.Petrovic - Skero:  POSTOVANJE PRAVA NA PRIVATNOST U NALAZU VESTAKA i

    Lj. Nilutinovic: UTICAJ SUDA, STRANAKA I VESTAKA NA KVALITET VESTACENJA, nisu raspolozivi.