Vrnjacka Banja - maj 2013.

SUDSKO MEDICINSKO VASTACENJE U MEDICINI RADA

(XIII  SIMPOZIJUM SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM)

 

 Radovi

1

B.Aleksandrić - Veštaci i veštacenje u krivičnom postupku

11

S.Nikšić.....Bihevioralni aspekti počinioca krivičnog dela ubistvo u porodici

2

V.Govedarica - Profesionalna orijentacija, sudskomedicinski aspekti

12

M.Pavlović – Sudskomedicinsko veštačenje bolesnika obolelih od najčešćih bolesti u vezi sa radom

3

H.Mujovic-Zornic - Pravna pitanja sud.med. vestacenja stete od lekova

13

 M.Radić – Obaveze rukovaoca po zakonu o zaštiti podataka o ličnosti

4

S.Rudnjanin - Uloga i rad lekara cenzora u osiguranju

14

A.Popović – Anatomsko-funkcionalne karakteristike lokomotornog sistema u uslovima fizičkog napora

5

M.Arandjelovic - Sudskomedicinsko veštačenje štete nastale usled zamora

15

M.Stojčić......Veštačenje štete nastale pri radu na visini usled poremećaja organa vida

6

G.Papovic-Djukic....Primedbe na izvršena sud.med.vešt. u postupku ostvarivanja prava na doživotnu rentu

16

7

Lj,Ignjatovic....Veštačenje štete nastale pri radu na visini usled poremećaja vestibularnog aparata

17

J.Radic - Nacin estacenja nematerijalne stete u slucaju ost-zdravlja sportista

8

D.Ilić – Veštačenje radne sposobnosti penzionera na zahtev suda

18

S.Stamenković.....Naknada štete kao posledica umanjenja radne i životne aktivnosti sportista

9

Z. Ivanov – Mobing od predrasude do presude

19

 V.Popovic - Zakonske regulative

10

N.Janković – Poremećaj kontrole impulsa – Dijagnostika bihevioralnih poremećaja

20

M.Zlatanović – Medicinski tretman sportista

 

Prikazani su radovi koji su raspolozivi.

Radovi koji prelaze velicinu od 2MB, su konvertovani kako bi bili brze ucitavani: