PDF dokument

PDF dokument

PDF dokument

 

 

 

 

 

 

 Word dokument

 

        

 

             Poboljšanje statusa delatnosti veštacenja i sudskih veštaka;

             Ujednacavanje uslova poslovanja u delatnosti veštacenja;

             Podsticanje razvoja i transfera tehnologije, metodologije i znanja u

                   veštacenjima koja se obavljaju u medicini rada;

             Koordinacija rada u svim oblastima veštacenja u medicini rada;

             Efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga iz oblasti veštacenja u medicini rada i

                   uopšte;

             Organizacija razlicitih oblika strucnog usavršavanja i razmene iskustava

                   izmedju veštaka razlicitih struka;

             Proširenje i unapredjenje strucne i poslovne saradnje sa srodnim

                   organizacijama u zemlji i inostranstvu;

             Zastupanje profesionalno-statusnih interesa svojih clanova pred organima

                   vlasti;

             Informisanje clanova Udruženja i ostale javnosti o aktuelnim zbivanjima u

                   oblasti veštacenja u medicini rada;

             Pružanje strucne i pravne pomoci clanovima;

             Realizacija i drugih ciljeva od zajednickog interesa za delatnost veštacenja u

                   medicini rada.

 

 Strucne preporuke

 

 

 Informacije

Izborna skupst - 2018.

 

 Vrnjacka Banja - seminar

2024. godina

 

 

 

 

 Raspolozivi radovi od 2010. god.

Prikaz radova

 

 

 

 

 Posaljite mail

 

 

   

 

 

Izvestaj za 2014.

Izvestaj za 2019.

Izvestaj za  2023