Svoje komentare, predloge, pitanja ili kritike mozete uputiti na sledece adrese:

filip@zavod-zs.rs

Prim. dr Dragoljub Filipovic

ljubaorl@yahoo.com

Prim. dr Ljubomir Ignjatovic

veseling@eunet.rs

Prim.dr Veselin Govedarica